سلام

به نام دوست!

این وبلاگ به زودی راه اندازی میشود…تا قبل از راه اندازی این وبلاگ،  میتوانید به این آدرس مراجعه کنید. هر گونه پیشنهاد و انتقاد و اشکال و نصیحت و … راجع به بخش های مختلف وبلاگ (قالب و …) را به شدت پذیراییم! البته این طرح نهایی وبلاگ نیست و هنوز دارم روش کار میکنم، ولی به هر حال…